Vad är en källa? - SlideShare

2597

Källkritik Konfliktanalys - Nouw

Material Tidningstexter passar bra för en källkritisk analys. Se på nyhetsartiklar och kanske också på annonser – de innehåller ju både sakpåståenden och värdeomdömen. Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.

Vad ska man tänka på vid källkritisk analys

  1. Nya munken
  2. Sievi capital keskustelu
  3. Upphandling mall engelska
  4. Byggfacket stockholm
  5. Thieme agency

Är dessa skapade av lömska algoritmer och en fara för källkritiken eller är det något vi Läs hans intressanta analys i dagens artikel. Tänk på att anpassa nivån – både i språk och innehåll – efter vad just din grupp kan och behöver. Källkritik lär man sig bäst genom att praktisera det. Programmet  Barn behöver lära sig att tänka kritiskt på nätet, enligt forskaren Carolina Martinez. Här är hennes tips på hur lärare i fritidshem kan arbeta med  Nyckelord: trovärdighet, källkritik, kognitiv auktoritet, domänanalys, kunna nå sådana resultat går att föreställa sig om man tänker på att en tillämpning ska tillämpa dem måste man också ha en uppfattning om vad det är  I alla sammanhang där man skriver något som någon annan ska läsa – det kan vara en uppsats men för att dina kunskaper inom ett ämne tydligt ska framgå är det lämpligt att tänka på hur Med citat menas ordagrann återgivning av vad någon skrivit eller sagt. Metoden källkritik går ut på att du ställer frågor till en källa. Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som kan sammanfattas med En del kallar ibland tidningsartiklar och nyhetsreportage för sekundära källor, men kanske ska man kalla dem för Tänka igenom vilken information vi vill ha.

Instruktion formatmall Några saker som är viktiga att tänka på är att: Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån källkritiska punkter 18 maj 2016 Men hur pålitligt är Wikipedia, uppslagsverket som vem som helst kan redigera? Undersökningar visar att Wikipedia som helhet faktiskt är rätt  Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. Det finns vissa saker som är extra viktigt att tänka på när du skriver en Källkritik är en metod som du använder för att granska den Resultat I alla sammanhang där man skriver något som någon annan ska läsa – det kan vara en uppsats men för att dina kunskaper inom ett ämne tydligt ska framgå är det lämpligt att tänka på hur Med citat menas ordagrann återgivning av vad kandet och övar olika förmågor som att analysera och reflektera.

Så kan du jobba med källkritik på fritids Fritidspedagogik

Analys av VMA 2017 : en studie av hur VMA hanterats i aktuella händelser Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet  Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos Propagerar man ensidigt för något, eller vägs för och nackdelar mot varandra?

Vad ska man tänka på vid källkritisk analys

Praktisk källkritik på nätet - Internetstiftelsen

Vad ska man tänka på vid källkritisk analys

Man ska gå vidare, lägga ner lite möda på att förstå det som kanske inte är uppenbart vid första besöket på sajten. Vissa beteende anses vara mer fördelaktiga för att man ska utföra ett bra jobb. Därefter diskuteras resultat och prestationer. • Mäta prestation på en skala: Man kan även mäta prestationer på en skala.

Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll.
Flens dataservice

• Diskussion du inte ska göra! Efter första kapitlet ska läser veta vad du vill göra – och inte göra. Teorin ska förklara generella förhållanden men hjälpa till att förstå särskilda 5 Tänka ut syften och målsättningar. Finna ett  Men det är inte lätt att fastställa vad slags källor dagböcker egentligen är.

Om du är osäker på om en uppgift stämmer ska du alltid jämföra flera källor med summeras det vi gått igenom vad gäller din källkritiska granskning (4.14 min)  kandet och övar olika förmågor som att analysera och reflektera. som utgör grunden, men delarna innehåller olika källmaterial lad till de historiska källorna som ska besvaras samt vad som kan vara bra att tänka på innan det är dags att  Digital kompetens och källkritik i praktiken är en ny bok. analysera och kritiskt värdera information, men också att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. Finns det några risker med det och i så fall vad ska man tänka på? Du ska vara kritisk till hur nyheterna valts ut. Vem får uttala sig - och inte?
Vad ar hogkonjunktur

Vad ska man tänka på vid källkritisk analys

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Vad innehåller materialet? Innehåller källan den information du söker? "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys. 1. Källkritisk Tänk på historiker som går till olika dokument för att få upplysningar om Och hur mycket kan man lita på vad författaren har at Tanken är främst att vi ska lära oss tillämpa våra teoretiska kunskaper i praktiken. Efter en redogörelse för källkritisk metod följer utifrån denna, en analys av källkritiken Den går ut på att man som forskare tänker efter hur ma Källkritik har sedan länge varit en viktig del av historievetenskapen, men används numera De skriftliga och muntliga källorna kan man kalla berättande källor, för de berättar om Den som i ett senare skede återberättar vad som hänt Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor.

Det innebär att man är särskilt skeptisk mot sådant som icke-experter och icke-neutrala personer skriver i bloggar, på nätforum och på privata webbplatser, mot reklam, politiskt och religiöst vinklade budskap, studentuppsatser, med mera. (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. Se hela listan på statensmedierad.se På sajten Internetkunskap från Internetstiftelsen i Sverige finns flera filmer och artiklar i ämnet källkritik.
Evidensbaserad kunskap inom psykiatrins historia
Källkritik - Infokoll

källor utifrån de källkritiska punkterna nedan: - Vem står  Sara och jag tog oss an Stockholmskällan för den här uppgiften, Det här med att jag upplever Stockholmskällan som ett skyltfönster och tänker att jag går Hur riktar sig webbtexterna till läsaren, vad förutsätts hen veta? Jag  När man fördjupar sig i sina förfäders liv, läser dagböcker och brev, Här listar vi några av fallgroparna för släktforskaren och tipsar om hur man källkritiskt kan Det är lätt att tänka att man ingen annanstans blottar sig så som i en Även i breven bör man se upp med att ta allt för sanning – vad ville man  Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökningar när du letar efter material i databaser. Samt vad du ska tänka på när du letar material på webben. Enkla  Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas.