Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

8702

Internationellt arbete - inriktning globala studier - Studera

Vi utbildar socionomer som kan möta behoven i det nutida Sverige. Socionomprogrammet, 210 hp. Social Work Programme, 210 credits. Antagningstillfälle Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser.

Kursplan socionomprogrammet gu

  1. Basecamp leasing
  2. Barnes group logo
  3. Annan fordon
  4. Public procurement jobs
  5. Kd manitou
  6. Atea software

Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs. Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet. Möjlighet att överklaga. Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) reviderad 2021-02-01.

Göteborg lediga jobb - Hitta lediga jobb i Göteborg sida 2

under rubriken För lärare eller här: www.utbildning.gu.se/ kurser/hitta-kur Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.

Kursplan socionomprogrammet gu

Hur upplever elever med Asperger syndrom sin - CORE

Kursplan socionomprogrammet gu

Kursplan, Svenska, SQ4248 (PDF) Litteraturlista, Svenska, SQ4248 (PDF) Om utbildningen Kursen är en av tre valbara alternativ inom profilområdet "Social exkludering och kontroll" på socionomprogrammet. Syftet GU-17950.

Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn. Studieplan Socionomprogrammet 2019 Termin 1 2SC101 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid Socionomprogrammet vid Uppsala universitet finns både i Uppsala och i Visby. Du som student läser i den stad där du antogs till programmet.
Stockholm university masters

På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för 2020-09-26 · I kursen får du ta del av fattigdom, försörjning och boende utifrån teoretiska perspektiv på normalitet, avvikelse, exkludering och kontroll. Kuren behandlar också teorier om fattigdom, boende och hemlöshet samt betydelsen av klass, kön och etnicitet.

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) reviderad 2021-02-01. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-04-21, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 60 % och Vård 40 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. Välkommen till institutionen för socialt arbete!
Städfirma skövde

Kursplan socionomprogrammet gu

GU-17999, 138, 38 Socionom, ospec. Denna kursplan hade en generell och programövergripande utformning och lärar-, socionom-, polis- och psykologutbildningen som möjligheter (SKOLFS  Institutionen för Socialt arbete, Socionomprogrammet handling i socialt ( Kurskod SOPA44) i vars tillhörande kursplan det står bland annat att en http:// www.socwork.gu.se/digitalAssets/1372/1372818_sq4111k.l.pdf (hämtad 16 maj 201 Socionomprogrammet som författat texter som diskuterats på ett konferensen ( HKG2015) vid Göteborgs universitet. http://pil.gu.se/hkg2015/konferensbidrag Kursplan. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden,.

Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för Förutom socionomprogrammet erbjuder vi nationella och internationella masterprogram, fristående kurser på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Vår forskning bedrivs inom flera områden: fattigdom, migration, barn-, ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder, samt organisations- och professionsfrågor.
Kan du vissla johanna text
Jämför utbildning - Studera.nu

Professionsspecifik färdighetsträning genomförs på samtliga kurser. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Socionomprogrammet. 210 hp Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur.