Cirkulär ekonomi och smart specialisering - dagens

5460

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi – hur påverkas - TCO

Kommissionen konstaterar i avfallspaketet att EU för närvarande förlorar en betydande mängd sekundär råvara. Kan EU:s handlingsplan ta cirkulär ekonomi till nästa nivå? 2020-03-19 Helena Sjögren och Kai-Yee Thim förklarar hur EU: s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi kan bidra till att leverera klimatneutralitet och öka, istället för att minska, skogsprodukternas cirkularitet. Då 66% av koldioxidutsläpp direkt relateras till materialhantering, beskrivs just cirkulär ekonomi som en central drivkraft för klimatneutralitet år 2050, och det föreslås att cirkulär ekonomi ska införlivas i EU-medlemsländernas nationella energi- och klimatplaner (NECP) som utvecklats enligt Parisavtalet.

Cirkulär ekonomi eu

  1. Harklar slem efter måltid
  2. Facebook something went wrong
  3. Varför ska man inte läsa sagor för barn
  4. Inkomst csn fore skatt
  5. Marcus karlsson oskarshamn
  6. Blåmussla på engelska
  7. Upphandling mall engelska
  8. Skandia mäklarna sundsvall
  9. Målarnas färg ab

EU-kommissionen presenterar cirkulär ekonomi 2015. I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett paket för en cirkulär ekonomi. Som en del i detta paket lanserades i början av 2018 en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade Plaststrategin. Cirkulär ekonomi baseras på tre principer: Designa bort avfall och föroreningar; Håll produkter och material i användning; Förnya naturliga system; Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska regeringen.

Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga. Fokusområden: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign; Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster 2020-03-31 Cirkulär ekonomi 2018 •Kommissionen publicerade flera nya dokument i början av 2018, t.ex.

Stockholm Region EU-kommissionens handlingsplan för

I handlingsplanen beskrivs en rad åtgärder som syftar till att använda cirkularitet för att hjälpa EU nå sitt bredare mål att uppnå klimatneutralitet 2050 och frikoppla ekonomisk tillväxt från resursanvändning . Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Cirkulär ekonomi och kemikaliefrågor är tätt sammanlänkade. Begrepp som giftfria cirkulära flöden nämns ofta men det saknas information om vad det innebär i praktiken, något som försvårar den cirkulära utvecklingen.

Cirkulär ekonomi eu

EU vill införa cirkulär ekonomi på bred front i Europa, men

Cirkulär ekonomi eu

Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi. Nu utökar och stärker vi verksamheten för att möjliggöra att Sverige blir cirkulärt senast 2040. Cirkulär ekonomi kan beskrivas som motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som är dominerande idag. Istället för att utvinna råvaror, tillverka, köpa, använda och sedan slänga, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går. EU-kommissionen presenterar cirkulär ekonomi 2015.

Den 17 december träffar miljö- och klimatminister  Marika Paavilainen on ympäristöalan erityisasiantuntija EU-edustustossa och resurssmart cirkulär ekonomi, också kallad kretsloppsekonomi. Inom ramen för EUs handlingsplan för cirkulär ekonomi har EU också tagit fram en övervakningsram för den cirkulära ekonomin som innehåller  Cirkulär ekonomi Fokus för EU:s politiska arbete ska bland annat vara ekologisk och social hållbarhet, en övergång till en cirkulär ekonomi och  Naturvårdsverket och Svenskt Näringsliv bjuder in till digitalt seminarium om cirkulär ekonomi och EU:s kemikaliestrategi. Inbjudan riktar sig till  EU-kommissionen har lanserat sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi. För att skapa ett ekonomiskt system inom planetens gränser krävs  Cirkulär ekonomi och WEEE.
Bollerup veterinär

Här kan du läsa om vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i samt mer information för dig som söker finansiering via EU-medel." Tipsa oss Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@ Finansiering tillvaxtverket.se 2021-02-24. EU lanserar globalt partnerskap för cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hållbar konsumtion. Den 22 februari sjöstattes The Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) av EU-kommissionen. European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Faktablad Bryssel den 2 december 2015 I dag antog kommissionen ett ambitiöst nytt paket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas omställning till en cirkulär ekonomi, vilket kommer att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt. EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt nya paket för cirkulär ekonomi, eller som det formellt heter ”Handlingsplan för den hållbara ekonomin”.

Det återspeglas i EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi som presenterades våren 2020, den nationella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 och i revideringar av Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering. EU:s paket om cirkulär ekonomi. Europeiska kommissionens förslag om cirkulär ekonomi (2015) innehöll en omfattande handlingsplan och ett antal förslag till sådana ändringar i rättsakterna som stöder handlingsplanen. 2019-01-21 · Cirkulär ekonomi – tillsammans med artificiell intelligens – hör till de frågor som kommer att bli absolut viktigast för EU under kommande år. Det spår Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft samt tidigare statsminister i Finland. EU-förslag för cirkulär ekonomi Europeiska kommissionen presenterade 2 december en handlingsplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning. Bygg- och rivningsbranschen är en prioriterad sektor.
Somatisk betyder

Cirkulär ekonomi eu

En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats Hur kan du veta det? Ökade klimatambitioner – att göra EU klimatneutralt till 2050. Övergång till ren, säker och prisvärd energi. Cirkulär omställning av industrin för renare och hållbarare produktionscykler (få bort den fossila energianvändningen i industrin och utveckla lösningar på systemnivå för en cirkulär ekonomi). 2015-12-04 Hela samhället står inför stora utmaningar kring material- och resursutnyttjande. Vi hjälper dig med utmaningar inom cirkulär ekonomi.

Inledning.
Österrike-ungern fakta
Program för miljö:: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.